Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein, 2017 Jaargang 1

Publicatiedatum
vrijdag 09 maart 2018
Hoofdredactie
Nelleke Verdonk
Gwyneth Wolfert
Rosanne Bobeldijk
Productie
Webredactie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Eindredactie
Programmabureau Toezicht Sociaal Domein
Vormgeving
Platform Rijksoverheid
Webredactie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
E-mail
info@jeugdinspecties.nl
Internet
https://www.toezichtsociaaldomein.nl/
Redactieadres
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen
Telefoon
088-3700288
Copyright
CC0 1.0 Universal