Bij de integratie van statushouders is een integrale aanpak belangrijk. Dat betekent aandacht voor huisvesting, opbouwen van een sociaal netwerk, inburgering, werk en inkomen, zorg en onderwijs. De centrale vraag in ons toezicht is wat bijdraagt aan een integrale aanpak en wat juist niet. De ervaringen van de statushouders zelf zijn daarbij een belangrijke bron van informatie.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Per onderzochte gemeente hebben we een aantal statushouders gevolgd, zowel alleenstaanden als gezinsherenigers. We volgden ze vanaf het moment dat ze hun verblijfsvergunning kregen totdat ze een (half) jaar in de gemeente woonden. We hebben gesproken met de statushouders zelf om door hun ogen naar de hulp te kunnen kijken. Maar ook met alle instanties waar ze mee te maken hebben gehad bij hun integratie.

In iedere gemeente zijn al gauw veel partijen vanuit verschillende domeinen betrokken bij de integratie van statushouders. Dat maakt het uitdagend om samen te werken rondom een statushouder die een eigen proces van integratie doormaakt. We hebben ook goede voorbeelden gezien, zoals het voeren van regie over de verschillende leefgebieden en domeinen heen. Het is een onderwerp dat leeft. Onze ervaring in dit project is dat gemeenten willen meedoen met ons onderzoek en ervan leren. De gemeenten willen niet alleen horen wat ze goed doen, maar ook leren van wat nog minder goed loopt. Er is behoefte om de expertise van TSD in te zetten als het gaat om integraal samenwerken.

We gebruiken in het eindgesprek met gemeenten een poster met daarop voor elke gemeente de belangrijkste uitkomsten. Gemeenten hoeven zo geen dik rapport door te worstelen. Ze hebben een handzaam overzicht van de stand van zaken in hun gemeente en kunnen daarmee aan de slag. Met zo’n ‘praatplaat’ verbeteren we onze effectiviteit.

Een statushouder uit Eritrea:

Ik wil graag fulltime werken, dat ben ik van jongs af aan gewend. Maar dat is nog niet gelukt. Daarom ben ik nu te veel thuis. Mijn huis voelt als een gevangenis.

Wat volgt nog in 2019?

Het onderzoek in vier gemeenten hebben we in het eerste kwartaal van 2019 afgerond. We verwachten de eindresultaten rond de zomer van 2019 op onze website te kunnen zetten. Daarbij richten we ons vooral op dingen die helpen bij een integrale aanpak. We willen zoveel mogelijk praktische tips en voorbeelden geven voor gemeenten en andere instanties.