Professionals in het sociaal domein moeten informatie delen. Anders is het onmogelijk om gezinnen en huishoudens met verschillende problemen passende hulp te bieden en onveilige situaties te zien. Daarbij kun je denken aan informatie over zorg, werk en inkomen, schulden, veiligheid en onderwijs.

Informatie delen lastig?

We hebben in de afgelopen jaren gezien dat niet iedereen voldoende informatie deelt op de goede momenten. Sinds de AVG geldt, lijken professionals nog meer te aarzelen. Maar om samen met alle betrokkenen de juiste hulp te bieden, is het belangrijk een goed beeld te hebben van het hele gezin en zijn problemen. Waarom vinden hulpverleners het in de praktijk zo lastig om gegevens uit te wisselen?

Die vraag was voor ons reden om te onderzoeken wat hulpverleners helpt met informatie delen. We hebben informatie verzameld uit eerdere TSD-onderzoeken en een literatuurstudie gedaan. Daarnaast spraken we met professionals, bestuurders en instanties. We zijn erachter gekomen dat er veel verschillende oorzaken zijn waarom informatie delen lastig kan zijn. Dit kan te maken hebben met onvoldoende kennis, sturing of een cultuur waarin men terughoudend omgaat met delen.

Website www.kiezen-en-delen.nl

Deze inzichten hebben we verwerkt in de website www.kiezen-en-delen.nl. De website is gebaseerd op calamiteiten die we de afgelopen jaren hebben onderzocht. De gebruiker kan het levenswiel van een gezin doorlopen. Hij wordt meegenomen in moeilijke keuzes van hulpverleners die betrokken zijn bij dit gezin.

Het gaat om allerlei verschillende professionals: huisarts, psycholoog, wijkagent, leraar, schuldhulpverlener, medewerker Veilig Thuis, wijkteammedewerker en een jeugdarts. Zij willen allemaal het beste voor het gezin maar staan daarbij voor verschillende lastige keuzes. Bijvoorbeeld de vraag of je informatie mag delen als de ouders geen toestemming geven. Bij elk van deze moeilijke keuzes geven wij een oplossingsrichting.

Sociaal Werk Nederland

De website is positief ontvangen en wordt als een aanvulling gezien op bestaande tools over informatie delen.

Minister De Jonge (VWS) lanceert de website Kiezen & Delen

Lancering

De minister van VWS lanceerde de website op 1 november 2018 ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan en bood deze daarmee aan vertegenwoordigers van branche- en beroepsorganisaties aan. De website is al ruim 10.000 keer bezocht.

Na de start hebben we in het hele land workshops gegeven over informatie delen. Daar gaan we mee door. We gaven onder andere workshops bij wijkteams en bij verschillende ministeries. En op verschillende congressen (Divosa, Staat van het Onderwijs, Voor de Jeugddag, festival De Bedoeling).

Hulpverleners zeggen dat de website en workshops helpen om een goede keuze te maken om wel of geen informatie te delen.

Hbo-docent bij Christelijke Hogeschool Ede

Ik ga Kiezen & Delen een plek geven binnen onze elektronische leeromgeving zodat studenten er gebruik van kunnen maken. Het geeft heel veel bruikbare informatie. Van studenten heb ik gehoord dat veel werkveldpartners bang zijn om gegevens te delen door de AVG. Op zich goed dat men zich hiervan bewust is, maar het moet wel werkbaar blijven! De tool geeft heel veel duidelijkheid.