In 2018 is het programmabureau van TSD uitgebreid van 5 naar 7 fte en werken vanuit de 4 rijksinspecties in totaal ongeveer 13, 5 fte gedetacheerde inspecteurs, onderzoekers en projectondersteuners. Daarnaast werkt 1,5 fte buiten de formatie om als jurist, P&O- en communicatieadviseur.

In 2018 bezocht TSD 29 gemeenten.

Bezochte gemeenten in 2018