De gemeente is verantwoordelijk voor toegang tot hulp in het sociaal domein en voor samenhang in die hulp. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat goed gaat en wat beter kan. Om gemeenten daarbij te helpen, ontwikkelde TSD samen met Integraal Werken in de Wijk (IWW [1])  een instrument: de zelfevaluatietool. De inwoner staat centraal en is het vertrekpunt van de evaluatie.

[1] Integraal Werken in de Wijk (IWW) is een samenwerking van Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Movisie, Vilans en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Wat hebben we in 2018 gedaan?

TSD en IWW werkten samen met gemeenten aan de ontwikkeling van de zelfevaluatietool. Van april tot september stond de ontwikkeling centraal. In de periode oktober tot december probeerden vier gemeenten het instrument uit.

Het instrument bestaat uit interviews met inwoners, de belangrijkste professionals die betrokken zijn bij die inwoners en een dossieronderzoek. Daarna volgt een analyse. De bevindingen daarvan worden in een sessie besproken met betrokkenen in het sociaal domein. Op basis hiervan wordt bepaald wat goed gaat en wat beter moet, waarna verbeteringen worden afgesproken. In de zelfevaluatietool zitten voorbeelden en uitleg bij alle onderdelen.

Gebiedsteammedewerker uit Weststellingwerf

Op het cliëntervaringsonderzoek vanuit de gemeente is weinig respons gekomen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt wat de inwoners vinden, waren we op zoek naar een tool om informatie bij hen op te halen. Dus toen we het aanbod kregen om mee te doen aan de proef met de zelfevaluatietool hebben we gezegd: dat gaan we doen.

De resultaten hebben we gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad vindt ook belangrijk dat het voor de gemeente werkt. Zij hadden wel graag gezien dat we meer respondenten hadden kunnen meenemen. Maar zelf heb ik gezien dat ook weinig respondenten kunnen leiden tot veranderingen.

Het is prettig om de vrijheid te hebben om de tool naar eigen invulling te gebruiken. Wij gaan het dit jaar nog een keer doen. Ook is het een groot voordeel dat je niemand hoeft in te huren. Er ligt al een mooi pakketje klaar. Kies een moment waarop je wil starten, maak een planning en rond het af. Het was fijn dat TSD op de achtergrond beschikbaar was om advies te geven over het gebruik van de zelfevaluatietool.

Wat heeft het opgeleverd?

Met de zelfevaluatietool kunnen gemeenten hun eigen uitvoeringspraktijk bekijken. In de proef lukte dat bij alle vier de gemeenten. Gemeenten hebben gezien wat er goed gaat, maar ook waar verbetering nodig is. Ze zijn echt van plan om de zelfevaluatie een plek te geven in de organisatie.

Alle gemeenten van de proef willen in 2019 nog een keer de zelfevaluatietool gebruiken. Een gemeente wil het instrument gebruiken om inwoners serieus te nemen bij een klachtenprocedure. Ook wordt het resultaat gebruikt bij de herinrichting van het hulpverleningsdossier en de vormgeving van beleid voor de komende vier jaar.

[2] Gemeenten die in 2019 met de zelfevaluatietool willen werken, kunnen zich aanmelden via info@toezichtsociaaldomein.nl.

Verder in 2019

In 2019 willen we minimaal tien gemeenten vinden die met het instrument willen werken. Iedere gemeente die zich bij ons meldt, kan meedoen [2]. Daarna willen we de zelfevaluatietool openbaar maken en breed verspreiden. Zo kunnen alle gemeenten ermee aan de slag.